versusdienstverlening

versusbouwadvies uw partner voor:

• advies over akoestiek, daglicht en ventilatie

• het begeleiden van bouwprojecten

1. advies over

Akoestiek en nagalmtijd

2. advies over
daglicht en ventilatie

3. BOUWBEGELEIDING bij aanbesteding en toezicht

 

Berekenen van de hoeveelheid daglicht en ventilatie

Toetsten aan  het Bouwbesluit

Adviseren over de te nemen maatregelen

 

 

Opstellen van een werkomschrijving (contract) tussen opdrachtgever en aannemer

Begeleiden van het bouwtraject van ontwerp tot en met oplevering

 

 

 

 

Meer informatie

Berekenen van gevelbelasting, gevelisolatie en nagalmtijd

Toetsten aan de Wet Geluidhinder en/of het Bouwbesluit

Adviseren over de te nemen maatregelen

 

 

 

Meer informatie

Meer informatie

Een akoestisch rapport is een vereiste voor de aanvraag van een bouwvergunning voor de nieuwbouw of verbouw van woningen als deze binnen de zone liggen van een weg, spoorweg, industrie terrein of Schiphol.

Hierbij wordt o.a. getoetst aan de Wet Geluidhinder (geluidbelasting op de gevel) en het Bouwbesluit (benodigde geluidwering van de gevel)

 

De Wet Geluidhinder stelt eisen aan het maximaal toelaatbare hoeveelheid geluid op de gevels afkomstig van wegverkeer, spoorweg en industrie.

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de toelaatbare hoeveelheid geluid in geluidgevoelige ruimten in woningen.

 

Resultaat

Het akoestisch rapport toont aan of wordt voldaan aan de Wet Geluidhinder en welke gevelisolatie benodigd is om ook in de woning aan het Bouwbesluit te voldoen.

1. rapportages Akoestiek en nagalmtijd

Het Bouwbesluit stelt eisen aan daglichttoetreding en voldoende ventilatie in woningen en gebouwen.

 

Resultaat

Het rapport daglicht en/of ventilatie toont aan of wordt voldaan het Bouwbesluit en welke maatregelen getroffen moeten worden om alsnog te voldoen.

 

2. rapportages daglicht en ventilatie

3. bouwbegeleiding

aanbestedingen

In het aanbestedingstraject het verzorgen van:

• de werkomschrijving (contract tussen opdrachtgever en aannemer),

• begeleiden van het offerte traject, (prijs)vergelijken van aannemers

 

bouwtoezicht/-directie

Gedurende de contractfase het verzorgen van:
• Toezicht op voortgang van het werk op het gebied van kwaliteit, planning en contract

• Organiseren, voorzitten en verslagleggen van bouwvergaderingen

• Rapporteren naar de opdrachtgever

• Oplevering en ingebruikname van gebouwen.

 

 

versus werkt voor:

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Heeft u een vraag? we horen het graag!

versus bouwadvies

ampzingstraat 12

2014 XV haarlem

 

contact:

Tessa Dokter

t: +31 6 24 81 44 79

e: info@versusbouwadvies.nl

 

Onze leveringsvoorwaarden vindt u hier!

 

©2014 mevr.nl